စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ပခ)ပဲခူး
(ပခဘ)ဘုရားကြီး(ပဲခူး)
(ပခအ)အင်းတကော်(ပဲခူး)
(ပထ)သနပ်ပင်
(ပဟ)ဝေါ
(ပဟက)မြစ်ကျိုး(ဝေါ)
(ပအ)ကဝ
(ပည)ညောင်လေးပင်
(ပညဆ)ပြွန်တန်ဆာ(ညောင်လေးပင်)
၁၀(ပညလ)ပိန်းဇလုပ်(ညောင်လေးပင်)
၁၁(ပဏ)ရွှေကျင်
၁၂(ပဒ)ဒိုက်ဦး
၁၃(ပစျ)ကျောက်တံခါး
၁၄(ပဌ)ကျောက်ကြီး
၁၅(ပဌသ)နတ်သံကွင်း(ကျောက်ကြီး)
၁၆(ပင)တောင်ငူ
၁၇(ပငစ)နတ်စင်ကုန်း(တောင်ငူ)
၁၈(ပငလ)လေးမိုင်(တောင်ငူ)
၁၉(ပဋ)ထန်းတပင်
၂၀(ပဓ)အုတ်တွင်း
၂၁(ပဓက)ထန်းကုန်း(အုတ်တွင်း)
၂၂(ပဓတ)တပ်နယ်(အုတ်တွင်း)
၂၃(ပဓပ)ကျွဲပွဲ(အုတ်တွင်း)
၂၄(ပဖ)ဖြူး
၂၅(ပဖဧ)ကညွတ်ကွင်း(ဖြူး)
၂၆(ပယ)ရေတာရှည်
၂၇(ပယက)ရွှေကြက်ယက်(ရေတာရှည်)
၂၈(ပယဂ)သာဂရ(ရေတာရှည်)
၂၉(ပယဆ)ဆွာ(ရေတာရှည်)
၃၀(ပယန)‌ရေနီ(ရေတာရှည်)
၃၁(ပယလ)မြို့လှ(ရေတာရှည်)
၃၂(ပပ)ပြည်
၃၃(ပပခ)အထက(၅)ပြည်
၃၄(ပပထ)ဝက်ထီးကန်(ပြည်)
၃၅(ပပလ)ပေါင်းတလည်(ပြည်)
၃၆(ပဗ)ပေါက်ခေါင်း(ပြည်)
၃၇(ပဃ)ပန်းတောင်း
၃၈(ပဃက)ရှားဖြူကွင်း(ပန်းတောင်း)
၃၉(ပဃဆ)ဆင်တဲ(ပန်းတောင်း)
၄၀(ပဃတ)ဂုံညှင်းတန်း(ပန်းတောင်း)
၄၁(ပဃသ)ဥသျှစ်ပင်(ပန်းတောင်း)
၄၂(ပဃဥ)ထုံးဘို(ပန်းတောင်း)
၄၃(ပရ)ရွှေတောင်
၄၄(ပရည)ညောင်စာရေး(ရွှေတောင်)
၄၅(ပရမ)ယင်းမူကုန်း(ရွှေတောင်)
၄၆(ပရရ)ကျီးသဲ(‌ရွှေတောင်)
၄၇(ပဆ)သာယာဝတီ
၄၈(ပလ)လက်ပံတန်း
၄၉(ပလဖ)ဇီးဖြူကုန်း(လက်ပံတန်း)
၅၀(ပလရ)သာရဝေါ(လက်ပံတန်း)
၅၁(ပမ)မင်းလှ(မြို့ပြင်)
၅၂(ပမဠ)စစ်ကွင်း(မင်းလှ)
၅၃(ပသ)မိုးညို
၅၄(ပသခ)ရေကင်း(မိုးညို)
၅၅(ပသတ)ထိန်တော(မိုးညို)
၅၆(ပသပ)ပတ္တော်(မိုးညို)
၅၇(ပသမ)ဆင်မနိုင်(မိုးညို)
၅၈(ပက)ကြို့ပင်ကောက်
၅၉(ပကက)ပန်းတင်(ကြို့ပင်ကောက်)
၆၀(ပကရ)ရွှေပန်းတော(ကြို့ပင်ကောက်)
၆၁(ပကလ)လယ်တီ(ကြို့ပင်ကောက်)
၆၂(ပဂ)အုတ်ဖို
၆၃(ပဂဍ)အိုးသည်ကုန်း(အုတ်ဖို)
၆၄(ပဂသ)အေးမြသာယာ(အုတ်ဖို)
၆၅(ပန)နတ်တလင်း
၆၆(ပနပ)တာပွန်(နတ်တလင်း)
၆၇(ပဇ)ဇီးကုန်း
၆၈(ပဇလ)လေးမျက်နှာ(ဇီးကုန်း)
၆၉(ပဝ)သဲကုန်း
၇၀(ပဝဆ)ဆင်မြီးဆွဲ(သဲကုန်း)
၇၁(ပဝဘ)ပုတီးကုန်း(သဲကုန်း)
၇၂(ပဝအ)အင်းမ(သဲကုန်း)
၇၃(ပတ)ပေါင်းတည်