စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ဖမ)မကွေး
(ဖမက)မိကျောင်းရဲ(မကွေး)
(ဖမပ)ကန်ပြား(မကွေး)
(ဖမမ)မြင်ကွန်း(မကွေး)
(ဖမသ)သစ်ရာကောက်(မကွေး)
(ဖဆ)မြို့သစ်
(ဖဆအ)ဝါးကြီးအိုင်(မြို့သစ်)
(ဖတ)​တောင်တွင်းကြီး
(ဖတဍ)ဆတ်သွား(တောင်တွင်းကြီး)
၁၀(ဖန)နတ်မောက်
၁၁(ဖခ)​ချောက်
၁၂(ဖခဎ)စလေ(ချောက်)
၁၃(ဖခပ)​ဂွေးပင်(ချောက်)
၁၄(ဖရ)​ရေနံချောင်း
၁၅(ဖဘ)မင်းဘူး
၁၆(ဖဘဗ)စကု(မင်းဘူး)
၁၇(ဖဘမ)မုန်တောင် (မင်းဘူး)
၁၈(ဖင)ပွင့်ဖြူ
၁၉(ဖငဋ)ကုန်းဇောင်း(ပွင့်ဖြူ)
၂၀(ဖစ)စလင်း
၂၁(ဖစဈ)ဆင်ဖြူကျွန်း(စလင်း)
၂၂(ဖစည)တညောင်(စလင်း)
၂၃(ဖစတ)တပ်တွင်း(စလင်း)
၂၄(ဖစလ)လင်းဇင်း(စလင်း)
၂၅(ဖဏ)စေတုတ္တရာ
၂၆(ဖဥ)ငဖဲ
၂၇(ဖဥပ)ပဒါန်း(ငဖဲ)
၂၈(ဖသ)သရက်
၂၉(ဖဒ)မင်းတုန်း
၃၀(ဖလ)မင်းလှ
၃၁(ဖလက)လင်းကယ်(မင်းလှ)
၃၂(ဖလမ)မလွန်(မင်းလှ)
၃၃(ဖလလ)လက်ပံတံခါး(မင်းလှ)
၃၄(ဖဝ)ကံမ
၃၅(ဖအ)​အောင်လံ
၃၆(ဖအထ)ရွာထောင်(အောင်လံ)
၃၇(ဖအလ)ပြလို့(အောင်လံ)
၃၈(ဖအသ)သမ္ဘူလ(အောင်လံ)
၃၉(ဖအအ)ကျီရပ်ကုန်း(အောင်လံ)
၄၀(ဖဃ)ဆင်ပေါင်ဝဲ
၄၁(ဖဃက)​ချောင်းကောက်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၄၂(ဖဃလ)လက်ပန်(ဆင်ပေါင်ဝဲ)
၄၃(ဖပ)ပခုက္ကူ
၄၄(ဖပဌ)ဝါဇီ(ပခုက္ကူ)
၄၅(ဖက)​ရေစကြို
၄၆(ဖဇ)မြိုင်
၄၇(ဖည)​ပေါက်
၄၈(ဖဖ)ဆိပ်ဖြူ
၄၉(ဖဂ)ဂန့်ဂေါ
၅၀(ဖဂက)ကျော(ဂန့်ဂေါ)
၅၁(ဖဂဟ)ဟံသာဝတီ(ဂန့်ဂေါ)
၅၂(ဖထ)ထီးလင်း