စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(စစ)စစ်ကိုင်း
(စစက)အထက(၃)စစ်ကိုင်း
(စစမ)မင်းကွန်း(စစ်ကိုင်း)
(စစသ)ရွာသစ်ကြီး(စစ်ကိုင်း)
(စက)ကလေး
(စကအ)အင်ဒိုင်းကြီး( ကလေး )
(စည)မင်းကင်း
(စညက)ကြာပင်( မင်းကင်း )
(စညဆ)ပန်းဆက်( မင်းကင်း )
၁၀(စဝ)ကလေးဝ
၁၁(စဝစ)မစိန်(ကလေးဝ)
၁၂(စဓ)တမူး
၁၃(စဘ)ရွှေဘို
၁၄(စဍ)၀က်လက်
၁၅(စဃ)ကန့်ဘလူ
၁၆(စဃထ)ထန်းကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၁၇(စဃဘ)ကာဘိုး(ကန့်ဘလူ)
၁၈(စဃဧ)ဇီးကုန်း(ကန့်ဘလူ)
၁၉(စစျ)ကျွန်းလှ
၂၀(စဇ)ရေဦး
၂၁(စဋ)ဒီပဲယင်း
၂၂(စဌ)တန့်ဆည်
၂၃(စရ)မုံရွာ
၂၄(စရလ)အလုံ(မုံရွာ)
၂၅(စတ)အရာတော်
၂၆(စဗ)ချောင်းဦး
၂၇(စဂ)ကနီ
၂၈(စဏ)ဆားလင်းကြီး
၂၉(စသ)ကသာ
၃၀(စထ)ထီးချိုင့်
၃၁(စအ)အင်းတော်
၃၂(စဧက)​ဗန်းမောက်
၃၃(စန)​ကောလင်း
၃၄(စဒ)ဝန်းသို
၃၅(စငလ)​မော်လိုက်
၃၆(စငတ)ကင်းတပ်(​မော်လိုက်)
၃၇(စဖ)​ဖောင်းပြင်
၃၈(စခ)ခန္တီး
၃၉(စဟ)ဟုမ္မလင်း
၄၀(စဟက)ကက်သာ(​​ဟုမ္မလင်း)
၄၁(စဟထ)ထမံသီ(​​ဟုမ္မလင်း)
၄၂(စဟမ)မောင်းခမ်း(​​ဟုမ္မလင်း)
၄၃(စလရ)​လေရှီး
၄၄(စလမ)ဆွမ္မရာ(​​​လေရှီး)
၄၅(စလပ)ပန်ဆပ်(လေရှီး)
၄၆(စလဟ)လဟယ်
၄၇(စလအ)နန်းယွန်း
၄၈(စလဧ)ပန်ဆောင်(နန်းယွန်း)