စဉ်ခုံနံပါတ်ဖြေဆိုသည့်နေရာPDF ဒေါင်းလုပ်ရယူရန်
(ရက)​တောင်ကြီး
(ရကခ)အထက(၇)တောင်ကြီး
(ရကတ)တောင်နီ(တောင်ကြီး)
(ရကဘ)​ရွှေညောင်(တောင်ကြီး)
(ရကယ)​အေးသာယာ(တောင်ကြီး)
(ရထ)ဗထူး(ရပ်စောက်)
(ရထစ)ရပ်စောက်
(ရထတ)အင်တော(ရပ်စောက်)
(ရထဖ)ပင်ဖြစ်(ရပ်စောက်)
၁၀(ရထဘ)​ကောင်းဘို့(ရပ်စောက်)
၁၁(ရထရ)ရတနာပုံ(ပင်ဖြစ်)(ရပ်စောက်)
၁၂(ရသ)ကလော
၁၃(ရသပ)အောင်ပန်း(ကလော)
၁၄(ရသဟ)​ဟဲဟိုး(ကလော)
၁၅(ရည)​ညောင်ရွှေ
၁၆(ရညခ)​ခေါင်တိုင်(ညောင်ရွှေ)
၁၇(ရညတ)ဘုရားတောင်ရေဆိပ်(ညောင်ရွှေ)
၁၈(ရညပ)အင်းပေါခုံ(ညောင်ရွှေ)
၁၉(ရညမ)မင်းချောင်း(ညောင်ရွှေ)
၂၀(ရညသ)မိုင်းသောက်(ညောင်ရွှေ)
၂၁(ရညဟ)ဟဲယာရွာမ(ညောင်ရွှေ)
၂၂(ရညအ)အင်းယား(ညောင်ရွှေ)
၂၃(ရဎ)ဖယ်ခုံ
၂၄(ရဘက)ဟိုပုံး
၂၅(ရဋ)ဆီဆိုင်
၂၆(ရဋဆ)ဆိုက်ခေါင်(ဆီဆိုင်)
၂၇(ရဋဘ)ဘန်းယဉ်(ဆီဆိုင်)
၂၈(ရဠ)ပင်လောင်း
၂၉(ရဠက)တီကျစ်(ပင်လောင်း)
၃၀(ရဠခ)ပင်ခွန်(ပင်လောင်း)
၃၁(ရဠတ)တင်းထက်(ပင်လောင်း)
၃၂(ရဠန)​နောင်တရား(ပင်လောင်း)
၃၃(ရယ)ပင်းတယ
၃၄(ရဟ)ရွာငံ
၃၅(ရဟဇ)မြိုင်(ရွာငံ)
၃၆(ရဟဒ)မြင်းကျဒိုး(ရွာငံ)
၃၇(ရဟဥ)​ရေဦး(ရွာငံ)
၃၈(ရလ)လွိုင်လင်
၃၉(ရလပ)အထက(၁)ပင်လုံ(လွိုင်လင်)
၄၀(ရဍ)လဲချား
၄၁(ရဌ)မိုင်းကိုင်
၄၂(ရစျ)နမ့်စန်(တ)
၄၃(ရစျလ)ခိုလန်(နမ့်စန်(တ))
၄၄(ရစျဟ)ကွန်ဟိန်း
၄၅(ရဏ)မိုးနဲ
၄၆(ရဏဟ)တုန်ဟုန်း(မိုးနဲ)
၄၇(ရဍရ)မိုင်းရှူး
၄၈(ရဍဝ)ဝမ်ကန်(မိုင်းရှူး)
၄၉(ရဌအ)​ကျေးသီးမံစံ
၅၀(ရဌဧ)မိုင်းနောင်(ကျေးသီးမံစံ)
၅၁(ရဃ)လင်းခေး
၅၂(ရဃပ)မိုင်းပန်
၅၃(ရဏဥ)မောက်မယ်
၅၄(ရရ)လားရှိုး
၅၅(ရဓ)သိန္နီ
၅၆(ရဖ)ကွမ်းလုံ
၅၇(ရအ)တန့်ယန်း
၅၈(ရအယ)မိုင်းရယ်
၅၉(ရဖပ)ဟိုပန်
၆၀(ရဖလ)လောက်ကိုင်
၆၁(ရစဆ)မူဆယ်
၆၂(ရစ)နမ့်ခမ်း
၆၃(ရဂ)ကွတ်ခိုင်
၆၄(ရမ)​ကျောက်မဲ
၆၅(ရပ)သီပေါ
၆၆(ရပန)နမ့်လန်(သီပေါ)
၆၇(ရင)နောင်ချို
၆၈(ရန)နမ္မတူ
၆၉(ရဆ)နမ့်ဆန်(မ)
၇၀(ရခ)မိုးမိတ်
၇၁(ရခမ)မန်ကျည်းပင်(မိုးမိတ်)
၇၂(ရခအ)မဘိမ်း
၇၃(ရတ)ကျိုင်းတုံ
၇၄(ရဥခ)မိုင်းခတ်
၇၅(ရဝ)မိုင်းပျဉ်း
၇၆(ရဝမ)မက်မန်း
၇၇(ရဥမ)မိုင်းယန်း
၇၈(ရဇ)မိုင်းဆတ်
၇၉(ရဗ)မိုင်းတုံ
၈၀(ရဒ)တာချီလိတ်
၈၁(ရဒလ)တာလေ(တာချီလိတ်)
၈၂(ရဧဖ)မိုင်းဖြတ်
၈၃(ရဧ)မိုင်းယောင်း